Algemene Voorwaarden


Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, kunnen orders uitsluitend vooruit betaald worden op rekening nummer NL44 INGB 0000 2702 46 t.n.v. Maupertuus te Den Haag.

Wanneer u een bestelling plaatst, maakt u het bedrag pas over, nadat u de bevestiging van de bestelling hebt ontvangen. De bestelde goederen worden u zo spoedig mogelijk, nadat het bedrag door ons is ontvangen, toegezonden.

De verzendkosten worden bepaald aan de hand van het totale gewicht en de wijze van verzending. Hiervoor worden de tarieven, zoals vermeldt bij de bestelling en op uw bevestiging, in rekening gebracht. Wanneer de bestelling een zogeheten "aktie" artikel bevat, worden er voor de totale bestelling GEEN VERZENDKOSTEN in rekening gebracht.

Goederen kunnen ook, uiteraard nadat de betaling binnen is, op ons adres in Den Haag worden afgehaald. Dit kan alleen op afspraak of tijdens de openingstijden.

Verzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Verzending van goederen vindt plaats op een door ons te kiezen wijze.

De goederen blijven te allen tijde ons eigendom, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Mocht onverhoopt een artikel niet voorradig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen wanneer de levering waarschijnlijk wel zal kunnen geschieden. Indien mogelijk wordt besloten tot deellevering van de voorradige artikelen.

Naleveringen worden franco geleverd, wanneer betaling heeft plaats gevonden van de totale order.

Mocht een artikel niet meer leverbaar blijken te zijn, dan wordt het bedrag van dat artikel niet in rekening gebracht of, indien vooruitbetaald is, op uw rekening teruggestort.

Klachten en/of reclamaties, betreffende levering(en), dienen binnen veertien (14) dagen na verzenddatum onder overlegging van de originele factuur kenbaar gemaakt te worden. De verzenddatum van de klacht/reclamatie is bepalend voor het in behandeling nemen van de klacht/reclamatie.

Wilt u iets terugsturen, neemt u dan eerst contact met ons op. Doet u dat niet, dan kunnen wij geen retourzending accepteren en zal deze dus geweigerd worden. Indien u een zogeheten "Aktie" artikel retour stuurt, worden er alsnog verzendkosten in rekening gebracht voor de eventueel meegeleverde artikelen. Deze verzendkosten worden verrekend met het betaalde bedrag voor het "aktie" artikel. Mocht deze verrekening niet toereikend zijn, worden de overige kosten alsnog in rekening gebracht.

Levering van bestellingen kunnen pas plaatsvinden, nadat eventueel nog openstaande vorderingen zijn voldaan.

Wij dragen zorg voor een deugdelijke verpakking. De koper dient bij aanbieding van een pakket naar de staat van de verpakking te kijken. Mocht onverhoopt een zending toch met een uiterlijke beschadiging aankomen, dan dient de koper dat op het moment van de levering bij de vervoerder/bode schriftelijk vast te leggen. De vervoerder/bode is immers verantwoordelijk voor een deugdelijke behandeling van de door hem te vervoeren goederen.

Door u bestelde goederen zullen te allen tijde worden geleverd tegen de prijzen die op de datum van uw bestelling gelden in onze internetwinkel. Deze datum staat automatisch op uw bestelformulier. Prijzen kunnen echter wijzigen vanwege prijsverhogingen door fabrikanten en/of koerswisselingen i.v.m. aankopen buiten EU landen. Noot bij dit artikel: Ook verlagingen zijn mogelijk door gunstiger inkoop. Wij zullen niet aarzelen om betere inkoopprijzen (indien mogelijk) door te berekenen in onze verkoopprijzen en deze dan wel ter verrekenen bij uw order.

Na een update van onze webwinkel kan voor een daaropvolgende bestelling geen aanspraak meer worden gemaakt op prijzen vermeld in een vorige publicatie, noch kan hier enig recht aan ontleend worden.

Zetfouten zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Alle door ons gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW.

In gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Maupertuus hierover in redelijkheid en billijkheid. Haar beslissing zal bindend zijn.